Condiții de utilizare

Întregul conținut al acestui site web este protejat prin drepturi de autor de către Întregul conținut este Asociația de Meditație Transcendentală „MAHARISHI", cu excepția cazurilor în care se specifică altfel.

Cu excepția celor menționate aici, nicio parte din aceste conținuturi nu poate fi afișată, reprodusă, republicată, încărcată, postată, transmisă sau distribuită sub nici o formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau altfel, fără permisiunea prealabilă a deținătorului drepturilor de autor. Permisiunea este acordată exclusiv pentru uz personal sau intern în scopuri necomerciale pentru a afișa conținutul pe un computer utilizând software-ul browserului HTML și pentru a descărca, utiliza și imprima copii ale materialului, cu condiția să nu se modifice materialul și că toate notele și drepturile de autor și celelalte drepturi de proprietate sa fie păstrate. Se acordă permisiunea de a include legături către Uniform Resource Locators (URL-ul) documentelor care conțin site-ul în alte documente HTML, cu condiția ca toate mărcile comerciale să fie menționate în mod corespunzător în astfel de linkuri. Permisiunea acordată aici nu include dreptul de a reposta conținutul pe alte site-uri web. Modificarea materialelor sau utilizarea materialelor în orice alt scop reprezintă o încălcare a dreptului de autor și a altor drepturi de proprietate. Utilizarea unora dintre conținuturi este supusă unor limitări suplimentare așa cum se specifică aici.

Întregul conținut este Asociația de Meditație Transcendentală „MAHARISHI" intenționează ca informațiile conținute în acest site Web să fie corecte și fiabile. Cu toate acestea, pot apărea erori. Prin urmare, Întregul conținut este Asociația de Meditație Transcendentală „MAHARISHI" nu oferă nici o garanție, de natură expresă sau implicită, cu privire la orice chestiune legată de acest site web, inclusiv, fără limitare, vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop. Cererile privind mărcile comerciale, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală care guvernează conținutul acestui site web ar trebui direcționate către Asociația de Meditație Transcendentală „MAHARISHI".

Întregul conținut este Copyright Asociația de Meditație Transcendentală „MAHARISHI" Toate drepturile rezervate.

Meditația Transcendentală, TM, TM-Sidhi, Tehnici avansate de meditație transcendentală, Maharishi, Maharishi Mahesh Yogi sunt mărci înregistrate sau licențiate pentru Întregul conținut este Asociația de Meditație Transcendentală „MAHARISHI" și folosite sub licență.